Artikel 1 - Doel

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop door de Gtredici-winkel (kledingwinkel). 

Artikel 2 - Prijzen

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro's alle belastingen inbegrepen (BTW en andere belastingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling), tenzij anders aangegeven en exclusief verwerkings- en verzendkosten. 

Bij een bestelling naar een ander land dan België bent u de importeur van het (de) betrokken product(en). Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen kunnen verschuldigd zijn. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de bevoegdheid van Gtredici. Zij zijn voor uw rekening en zijn uw volledige verantwoordelijkheid, zowel wat betreft de aangiften als de betalingen aan de autoriteiten en de bevoegde instanties van uw land. Wij adviseren u om over deze aspecten navraag te doen bij uw lokale autoriteiten. 

Alle bestellingen, ongeacht hun herkomst, zijn betaalbaar in euro's.

De Gtredici boetiek behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product zal gefactureerd worden op basis van het tarief dat van kracht is op het moment van de validatie van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid. 

De producten blijven eigendom van de Gtredici winkel tot de volledige betaling van de prijs.  

Let op: zodra u de bestelde producten fysiek in bezit neemt, gaan de risico's van verlies of beschadiging van de producten op u over. 

Artikel 3 - Bestellingen

U kunt bijvoorbeeld een bestelling plaatsen en de gekozen voorwaarden in detail beschrijven:  

Op internet: https://gtredici.com/

Telefonisch op +32 478 48 30 57.

Uw bestellingen zullen het onderwerp zijn van een bevestiging ten laatste op het moment van de validatie van uw bestelling.  

De Gtredici winkel behoudt zich het recht voor om een betaling niet te registreren en een bestelling niet te bevestigen, om welke reden dan ook, en meer in het bijzonder in geval van een leveringsprobleem, of in geval van moeilijkheden met betrekking tot de ontvangen bestelling. 

Artikel 4 - Validatie van uw bestelling

Elke bestelling die op de internetsite van de Gtredici shop verschijnt, veronderstelt de naleving van de huidige algemene voorwaarden. Elke orderbevestiging houdt in dat u zich volledig en volledig aan deze algemene verkoopsvoorwaarden houdt, zonder uitzondering of voorbehoud.  

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zijn het bewijs van de transactie waard. 

U verklaart dat u zich er volledig van bewust bent.  

De orderbevestiging is het waard om te worden ondertekend en de uitgevoerde handelingen te accepteren.  

Een samenvatting van de informatie van uw bestelling wordt u gecommuniceerd via het e-mailadres dat uw bestelling bevestigt. 

Artikel 5 - Betaling

Het feit dat u uw bestelling valideert, houdt voor u de verplichting in om de aangegeven prijs te betalen.  

De betaling van uw aankopen gebeurt via overschrijving, bancontact, betaling (ING, BELFIUS, KBC), debet- en kredietkaart.

Artikel 6 - Intrekking

In overeenstemming met de bepalingen van het consumentenwetboek beschikt u over een herroepingstermijn van 14 dagen na ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat u uw redenen hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen.  

Retourzendingen moeten in originele staat en compleet zijn (verpakking, accessoires). In deze context is uw verantwoordelijkheid betrokken. Eventuele schade die bij deze gelegenheid aan het product wordt toegebracht, kan van dien aard zijn dat het herroepingsrecht wordt geschonden. 

De retourkosten zijn voor uw rekening. 

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal de Gtredici winkel overgaan tot de terugbetaling van de betaalde bedragen, binnen 14 dagen na de kennisgeving van uw aanvraag en via hetzelfde betaalmiddel als datgene dat gebruikt werd op het moment van de bestelling. 

Artikel 7 - Beschikbaarheid

Onze producten worden voorgesteld zolang ze zichtbaar zijn op de site van winkel Gtredici en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van uw bestelling, zullen wij u per e-mail informeren. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en er wordt geen bankboeking gedaan.  

Artikel 8 - Levering/ophaling

De pakketten worden over het algemeen binnen 2 dagen na ontvangst van de betaling verzonden. Onze pakketten worden via Mondial Relay in heel België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Duitsland met een volgnummer verzonden en tegen elektronische handtekening geleverd. U hebt de keuze tussen twee soorten leveringen: levering op relaispunten of bij u thuis zonder afspraak. Welke leveringsmethode u ook kiest, wij sturen u een link om uw pakket online te volgen.

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat tijdens het bestelproces is aangegeven. 

Verzendkosten zijn inclusief voorbereidings- en verpakkingskosten en verzendkosten. De voorbereidingskosten staan vast, terwijl de verzendkosten variëren afhankelijk van het totale gewicht van het pakket. De prijs van het transport zal tijdens het bestelproces verschijnen volgens de door u gekozen leveringsmethode. Wij raden u aan om al uw artikelen in één volgorde te groeperen. We kunnen niet twee bestellingen afzonderlijk groeperen, en voor elk van deze bestellingen worden verzendkosten in rekening gebracht.

Doosafmetingen zijn geschikt en uw artikelen zijn goed beschermd.

De levertijden na de verzending en na ontvangst van uw betaling zijn afhankelijk van de gekozen leveringsmethode:

- levering in relaispunt: van 3 tot 4 dagen; bij terugkomst dezelfde tijd toevoegen; opslagtijd in relaispunt is 14 dagen

- thuisbezorging: van 3 tot 6 dagen; in geval van terugzending dezelfde periode toevoegen; opslagtijd is 7 dagen

In geval van levering door een transporteur kan de winkel GTREDICI niet verantwoordelijk worden gesteld voor een te late levering, uitsluitend als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de klant na meerdere voorstellen voor afspraken. 

Artikel 9 Terugkeerbeleid

De termijn voor een terugkeer is 14 dagen 

De retourkosten zijn voor rekening van de klant.

De drager wordt aan uw vrije keuze overgelaten, maar wij raden u aan de onze te gebruiken.

Retourzendingen moeten worden gedaan in een verpakking die een vergelijkbare bescherming biedt als de verpakking van de zending.

De goederen moeten intact, onbeschadigd en ongeschonden zijn.

Terugbetalingen worden gedaan in de vorm van een creditnota of door terugbetaling op uw rekening; zodra de goederen zijn ontvangen, wordt de terugbetaling zo snel mogelijk gedaan met een maximum van 14 dagen.

Artikel 10 - Garantie

Al onze producten profiteren van de wettelijke garantie. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product kan het worden geretourneerd, geruild of terugbetaald.  

Alle claims, verzoeken om omwisseling of terugbetaling moeten binnen 14 dagen na levering per post/post worden ingediend.  

De producten moeten aan ons worden geretourneerd in de staat waarin u ze heeft ontvangen met alle elementen (accessoires, verpakking). De verzendkosten worden aan u terugbetaald op basis van de gefactureerde prijs en de retourkosten worden aan u terugbetaald op vertoon van de bewijsstukken. 

De bepalingen van dit artikel beletten u niet om gebruik te maken van het herroepingsrecht. 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving. De verantwoordelijkheid van de winkel Gtredici kon niet worden ingeschakeld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is aan u om bij de lokale autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de producten of diensten die u van plan bent te bestellen, te importeren of te gebruiken. 

Bovendien kan de Gtredici-winkel niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van misbruik van het gekochte product. 

Ten slotte kan de boetiek Gtredici niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een dienstbreuk, een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen. 

Artikel 12 - Toepasselijk recht bij geschillen

De taal van dit contract is de Franse taal. Deze verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd. 

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de Gtredici winkel zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van de Gtredici winkel. Niemand is bevoegd om elementen van de site te reproduceren, te exploiteren, opnieuw uit te zenden of te gebruiken, om welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, beeld of geluid. Elke eenvoudige link of hypertekstlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Gtredici shop.